Кредиторът взима предвид съотношението дълг/доход, което представлява сравнение на вашите брутни (преди данъци) доходи за жилищни и нежилищни разходи. Вторите включват тези дългосрочни дългове, като изплащане на автомобил, друг заем или издръжка на дете. Кредиторът, също така взима предвид наличните ви средства (вашето самоучастие в сделката при покупка с ипотечен кредит) за заплащане на задатъка (капарото) при изповядване на сделка, кредитната ви история и т.н. при определянето на максималния размер на кредита, който ще ви бъде отпуснат. Стойността на кредита, който ще отпусне банката кредитор за покупка на избрания от вас имот, не е функция единствено на вашите доходи. Стойността на имота установена с експертната оценка, е също така фактор в определянето на размера на кредита, който ще ви бъде отпуснат.