Ако сте продавач, разговора с вашия брокер за това, което можете и трябва да подобрите в имота си, преди продажбата, е от съществено значение. Опитният брокер трябва деликатно да ви посочи ключовите места, които биха могли да бъдат обновени или ремонтирани. Това ще даде по-добър шанс за продажба на имота ви. Важно умение на опитния брокер е наблюдателността. Радвайте се, ако вашият брокер забелязва детайлите.