Краткият отговор е купувача. Но в действителност нерядко заплащането на разходите при прехвърляне на собствеността при сделка за покупко-продажба на недвижим имот се договаря между двете страни – купувач и продавач.

Разходите при сделка за покупко-продажба на имот не са константни. За придобиване на обща представа, често се прима, че възлизат между 3% и 4% от общата стойност на сделката. Разходите по прехвърляне на собствеността, без комисиона на брокера (агенцията посредник), са нормативно определени и за тях може да прочетете в нашата статия „Разходи при покупко-продажба на недвижим имот“.???