Archives

Какви са стъпките при покупка или наемане на недвижим имот?

Вашият брокер е този, който ще ви води по време на целия процес при закупуване или наемане на недвижим имот. Ако по време на този процес не изникнат извънредни обстоятелства, обичайно работата включва следните дейности: Проучване на пазара по зададени от вас критерии; Предлагане на най-подходящите имоти и обсъждането им с вас; Провеждане на огледи…

Какви документи са необходими при продажба на недвижим имот?

При продажба на недвижим имот продавачът трябва да притежава следните документи: Ако продавачът е физическо лице, следва да представи документ за самоличност, ако продавачът е юридическо лице – документ, удостоверяващ регистрацията му по установения от Търговският закон ред; Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариален акт или друг документ, предвиден в Законите за собствеността;…

Колко огледа трябва да направя преди да направя своя избор?

Няма правило, което да определя броя на имотите, които трябва да разгледате преди да вземете решение за покупка или наемане. Посетете всички имоти, които ви предложи вашия брокер, за да намерите подходящия за вас. Повечето купувачи правят своя избор, след като са огледали около 10 предложени им от техния брокер имоти. Обсъдете подробно с вашия…

За какво трябва да внимавам при огледите на имоти?

В допълнение към сравняването на имоти с минималните ви изисквания и желания, може да имате предвид и следните неща: Задоволява ли пространството на имота настоящите ви и бъдещи нужди? Достатъчно на брой ли са спалните и баните в имота? Какъв вид е конструкцията на имота? В какво състояние са интериорните врати и прозорците (дограмите), настилките, вътрешната…